.....Melayu mudah Confuse


PPSMI akhirnya terkubur di tengah sawah!!!!sawah = melayu....Hanya melayu sahaja bergaduh mengenai PPSMI. Negara kita terus 'confuse' setelah lama mengecapi nikmat kemerdekaan. Bilamana di awal kemerdekaan, digambarkan suasana terdahulu termasuk keluarga melayu fasih berbahasa Ingeris namun pentadbir kerajaan serta sekalian manusia lalang mengambil pendekatan me'Melayu'kan bumi orang melayu. Akhirnya, bilamana kita petah bertutur patah melayu datangnya pula Che Det pemimpin angkatan melayu terus merombak suasana negara. Dasar pandang ke TIMUR yang akhirnya implementasi bercorakkan sistem Barat dan penjajah dipilih untuk diterapkan.Confuse melayu.....Melayu memang mudah lupa!!!

No comments: